Artēzisko aku ierīkošana tīram dzeramajam ūdenim

Dziļurbumu jeb artēzisko aku ierīkošana ir nepieciešama, lai iegūtu tīru un kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kas ir pasargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma. Latvijā šo pakalpojumu piedāvā uzņēmums SIA Ground Water. Kompānija nodrošina ne tikai pašu artēzisko aku ierīkošanu, bet arī dokumentācijas sakārtošanu un citus noderīgus pakalpojumus.

SIA Ground Water piedāvā:

  • Artēzisko aku ierīkošanu;
  • Dokumentācijas sakārtošanu;
  • Ūdens analīžu veikšanu;
  • Citus pakalpojumus.

Artēzisko aku ierīkošana nozīmē dziļurbuma izveidošanu. Šādos urbumos ūdeni parasti ņem no zemes dziļākajiem slāņiem, kur tas ir pasargāts no bakterioloģiskā piesārņojuma, ir tīrāks un kvalitatīvāks. Artēziskajās akās ūdeni iegūst pazemes ūdens horizontos, ko satur plaisaina dolomīta un smilšakmens slāņi. Artēzisko aku dziļums visbiežāk ir no 30 līdz pat 120 un vairāk metriem. Atkarībā no tā, kur ir iegūstams kvalitatīvs dzeramais ūdens, artēziskās akas var būt arī seklākas.

Artēzisko aku ierīkošana un to dziļuma noteikšana notiek atkarībā no tā, kurā dziļumā attiecīgajā Latvijas vietā ir iegūstams kvalitatīvs dzeramais ūdens un tā, cik daudz ūdens ir nepieciešams patērētājam. Dziļurbumos ir pieejams vienmērīgs ūdens pieplūdums, kas bieži nav iespējams pavisam seklās akās. Arī ūdens kvalitātē artēziskajās akās ir augstāka, jo dziļie zemes slāni nelaiž cauri ūdeni un piesārņojumu.

Ūdens kvalitāte un ķīmiskais sastāvs var būt atkarīgs no tā, kādos zemes slāņos to iegūst. Piemēram, dolomīta slāņos iegūtais ūdens var būt ar paaugstinātu cietību, bet ūdenim no smilšakmens slāņiem nereti ir paaugstināts dzelzs saturs. Ja kāds no ķīmiskajiem elementiem ūdenī pārsniedz noteikto normu, SIA Ground Water piedāvā arī speciālu filtru un ūdens mīkstināšanas iekārtu uzstādīšanu.

Artēzisko aku ierīkošana ir tikai viens no nedaudzajiem pakalpojumiem, ko piedāvā SIA Ground Water. Ierīkojot artēziskās akas, uzņēmums veiks arī dziļurbuma dokumentācijas sakārtošanu, kā arī veiks ķīmiskās analīzes iegūtajam ūdenim. Tāpat uzņēmums piedāvā arī ūdens apgādes sistēmas no dziļurbuma līdz patērētājam ierīkošanu, dziļurbumu rekonstrukciju un citus pakalpojumus.