Atbalsta programmas dažādu mērķu īstenošanai

Latvijas tautsaimniecības attīstības stimulēšanai Hipotēku banka realizē vairākas atbalsta programmas. To ietvaros iespējams saņemt finansiālu atbalstu aizdevuma veidā.

Patlaban pieteikties iespējams šādās programmās:

 • Starta programma;
 • Mikrokreditēšanas programma;
 • MVU izaugsmes aizdevums;
 • Konkurētspējas uzlabošanas programma;
 • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
 • Zemes iegādes kreditēšanas programma.

Katra programma izveidota savam mērķim un sniedz atšķirīgu maksimālo aizdevuma summu. Lai vieglāk noteiktu, kura programma atbilst konkrētajai situācijai, iespējams aizpildīt Hipotēku bankas mājas lapā izveidotā Programmu kalkulatora ailes. Ar šī kalkulatora starpniecību tiks noteikta saimnieciskā darbības veicēja atbilstošā programma.

Kalkulatorā nepieciešams norādīt:

 • uzņēmuma vecumu;
 • strādājošo darbinieku skaitu;
 • aizdevuma mērķi;
 • nozari, kurā nepieciešams finansējums;
 • nepieciešamo aizdevumu latos;
 • struktūrfondu finansējumu projektam;
 • VID nodokļu parādu;
 • ierosināto maksātnespējas procesu.

Apkopojot ievadītonepieciešamo informāciju, kalkulators automātiski noteiks uzņēmuma atbilstību konkrētajai atbalsta programmai.

Līdz šim Hipotēku banka jau realizējusi šādas atbalsta programmas:

 • Komercdarbības uzsācēju kreditešanas programmu;
 • Komercdarbības uzsācēju apmācību, konsultāciju un finansiālā atbalsta programmu;
 • Strauji augošo MVU kreditēšanas programmu;
 • Mājokļu galvojumu programmu.